O nás
JVS Service s.r.o.
Dovolte, abychom Vám představili naší firmu.
Strategie
Naším hlavním cílem je individuální přístup ke každému zákazníkovi, přičemž pojmy jako kvalita, spolehlivost, flexibilita, operativnost, rychlost, serióznost a spokojenost považujeme za samozřejmé. Dalším naším cílem je vytvoření výborných vztahů se zákazníkem, založených na oboustranné slušnosti a důvěře.
Kvalita
Kontrolní inspekce
Kontrolní inspekce zabezpečuje kontrolu jakosti prováděné služby, jakož i kontrolu dodržování rozsahu smluvně dohodnutých výkonů. Kontrola se týká pravidelných i jednorázových služeb a činností. Výsledky kontrol jsou využívány pro dlouhodobé vyhodnocování úrovně jakosti u jednotlivých zákazníků.
Komunikace
Kontaktní pracovník
Každá zakázka má určeného kontaktního pracovníka pro komunikaci se zákazníkem, který je zároveň odpovědný za bezproblémový průběh zakázky, za správu provozu a řešení nezbytných provozních záležitostí, zabezpečení kontroly zaměstnanců a kvality úklidu, zásobování čisticími prostředky, zastupování pracovníků atd.
Bezúhonnost
Společnost požaduje od pracovníků firmy bezúhonnost, kterou prokazují výpisem z obchodního rejstříku a bezvadnou pověstí.
Garance
Pojištění společnosti
Společnost má uzavřenou pojistnou smlouvu Pojištění podnikatelských rizik u pojišťovny Uniqa, a.s., kryjící rizika plynoucí z jeho odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s výše uvedenými činnostmi.